Categorieën
Geen categorie

Bouwmaterialen voor school in Dindani, Ghana

Beste donateurs en bestuurders,
Gisteren ontving ik het positieve bericht dat uw stichting ons project in Ghana gaat ondersteunen.
Heel erg bedankt en we houden jullie graag op de hoogte.
Voor meer informatie over het project: https://www.worldservants.nl/ghana/GH417
Hartelijke groet,
Henk Visscher

Categorieën
Geen categorie

School voor 20 weeskinderen in Nairobi

Beste donateurs en bestuurders,
Gisteren ontving ik het positieve bericht dat uw stichting ons project in Ghana gaat ondersteunen.
Heel erg bedankt en we houden jullie graag op de hoogte.
Voor meer informatie over het project: https://www.worldservants.nl/ghana/GH417
Hartelijke groet,
Henk Visscher

Categorieën
Geen categorie

Sunrise Voortgezet Onderwijs in Kilifi , Kenia

Beste bestuursleden en vrienden van het Thuisfront Braem, Onze hartelijke dank voor uw prachtige bijdrage. Hierdoor is het mogelijk geworden, dat een groep van 17 weeskinderen van ons Kilifi Orphan Project in Kenia voortgezet onderwijs kan blijven volgen. Concreet betekent dit, dat wij hun schoolgeld kunnen betalen en uniformen en schoolmaterialen kunnen kopen. Ook ontvangen de kinderen voedsel, medische zorg en begeleiding. Kortom, een hele mooie bijdrage aan meer toekomstperspectief en een goede gezondheid voor deze kwetsbare kinderen. Een dankbare groet van ons bestuur en van onze medewerkers in Kenia. Stichting Furaha, Hengelo.

Categorieën
Geen categorie

Auto West Gonja Hospital, Ghana

Beste bestuursleden en vrienden van Thuisfront Braem.
Ontzettend bedankt voor jullie geweldige bijdrage. Hierdoor is het mogelijk dat een ziekenhuis die veel mensen al medische zorg voorziet, nog meer zorg kan bieden. Deze auto betekent meer beschikbare medicatie, meer medical outreaches, meer patiëntenvervoer en zo nog veel meer. Nogmaals ontzettend bedankt!

MUSTANGH Foundation

Categorieën
Geen categorie

Renoveren kinderopvang gebouw

Beste bestuursleden en vrienden van Stichting Thuisfront Braem,

Via deze brief wil ik de Bestuursleden en Vrienden van de Stichting Thuisfront Braem heel erg hartelijk bedanken voor hun geweldige donatie.
De houten gebouw van de kinderopvang is opgevreten door termieten en houtworm. en
ondertussen vallen de structuur in de klassen af, alle geld gaat naar vervanging van de
houten gebouw, omdat dat het meest urgent is.
Maar dankzij Stichting Thuisfront Braem geweldige steun kunnen wij binnenkort de
werkzaamheden uitvoeren voor de kinderopvang en daardoor gaan we onze ambitie
waarmaken en daarmee de kwaliteit van leven van de schoolkinderen verbeteren!

Beste bestuursleden van Stichting Thuisfront Braem, wederom heel veel dank voor jullie
geweldige steun.! We kunnen er heel veel mee doen en elke cent zal benut worden.
Namens alle mensen en kinderen van openhuis school kua-krom! Succes met jullie geweldige werk.

Categorieën
Geen categorie

Paravarthana school in India te Gunthur

Beste Bestuursleden van het Thuisfront Braem Wij willen U en alle donateurs, namens de Stichting Connecting Hearts heel hartelijk bedanken voor Uw prachtige bijdrage voor de 70 kinderen en de 4 vaste leerkrachten van de Paravarthana school voor dove en mentaal geestelijke weeskinderen te Gunthur India A.P. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de afwerking van de nieuw te bouwen bovenverdieping .Deze verdieping zal gebruikt gaan worden voor visuele scholing,en crativiteits doeleinden om de leerlingen zoveel mogelijk bij te staan in hun visuele ontwikkeling als mens. Nogmaals heel veel dank hiervoor.
namens Elisabeth Colenbrander voorzitter Coordinator Stichting Connectinghearts.nl

Categorieën
Geen categorie

Een extra klaslokaal voor de kinderen van Makonjeni

Beste bestuursleden en vrienden van het Thuisfront Braem,

Wij willen u en alle donateurs van het Thuisfront Braem graag hartelijk danken voor uw prachtige donatie. Wij kunnen nu een extra klaslokaal bouwen op de Makonjeni basisschool in Migumomiri Kenia.
Dit klaslokaal is erg welkom want er is niet genoeg ruimte om alle leerlingen van de school een plekje te geven in de bestaande klassen. Er hebben nu kinderen in de open lucht les en dat is geen goede onderwijssituatie. Ze moeten buiten op de grond zitten en dat maakt het leren en schrijven bijzonder moeilijk.
Dankzij uw donatie kunnen zij straks binnen in een beschermde omgeving onderwijs krijgen en een betere toekomst tegemoet zien.

Namens de kinderen van Makonjeni en ons bestuur: HARTELIJK DANK!

Categorieën
Geen categorie

Voor Vietnamese kinderen met een beperking

Stichting The Butterfly Basket

“De stichting heeft als missie om Vietnamese kinderen met een beperking zoveel mogelijk te betrekken bij het dagelijks leven en hun gemeenschap. Dit doet zij door het opleiden van lokale therapeuten en gezondheidsmedewerkers, gebaseerd op hulpvragen uit Vietnam.”

Beste bestuursleden en vrienden van Stichting Thuisfront Braem.
Al diverse jaren zijn trainers van The Butterfly Basket actief voor kinderen met een beperking in Vietnam. De trainers maken hierbij o.a. gebruik van een zelfontwikkelde toolkit / trainingsmethode. Via de therapeuten en gezondheidsmedewerkers bereiken wij de betreffende kinderen én hun ouders.
Voor 2016 hebben wij de ambitie om enkele trainers 3x voor een periode van twee weken naar Vietnam te laten gaan voor het verzorgen van trainingen.
Mede door uw geweldige financiële steun gaan we onze ambitie waarmaken en daarmee de kwaliteit van leven van veel Vietnamese kinderen met een beperking verbeteren!

Cảm ơn bạn rất nhiều – Heel hartelijk dank!

Categorieën
Geen categorie

Extra steun voor de noodhulp in Nepal

Sunrise Dutch Education Fund is een kleinschalig onderwijsproject in Nepal. In Nepal is het voor een alleenstaande ouder erg moeilijk de kosten voor onderwijs van hun kind te betalen. Het kind wordt om die reden vaak naar een weeshuis gebracht, zodat het dan wel onderwijs krijgt. De kosten voor onderwijs worden voor 10 jaar door het fonds betaald. Het geld gaat niet naar de ouder maar rechtstreeks naar de school.
De aardbevingen in Nepal van de afgelopen periode hebben een enorm impact gehad op het land. Alles wat enigzins zeker leek is dat niet meer. Sindupalchok is een gebied in het Noorden van Nepal waar 31 kinderen uit ons project naar school gingen. Alle huizen zijn verwoest, de school is er niet meer en er is een voedsel en kledingtekort. Door de korte lijnen met onze lokale partners hebben we op korte termijn noodhulp kunnen realiseren. Met de geweldige steun van 5000,00 euro van Stichting Thuisfront Braem, kunnen we de lokale mensen enorm helpen. Er wordt kleding en voedsel gebracht. Momenteel gaan de kinderen weer naar school. Een geimproviseerde school van tentzeil.
Beste bestuursleden van Stichting Thuisfront Braem, wederom heel veel dank voor jullie geweldige steun.! We kunnen er heel veel mee doen en elke cent zal benut worden. Namens alle mensen en kinderen van Nepal Dhanjabat! Succes met jullie geweldige werk.

Categorieën
Geen categorie

Stichting Laxman Juhla en VZW Kurukshetra

Onze stichting (en VZW; Belgisch equivalent) heeft dit jaar een bijdrage gevraagd aan de Stichting Thuisfront Braem voor een uitbreiding van een ziekenhuisproject in Uttarkashi, regio Uttarakhand in Noord India. Het betrof de inrichting en apparatuur van een speciaal gebouwde oogkliniek (1e etage van een reeds gerealiseerd nieuw ziekenhuis, waar overigens de Stichting Braem ook aan heeft bijgedragen). Oogproblemen komen bij de bergbevolking in deze regio heel veel voor en er werden al jaarlijks in het ziekenhuis speciale eye-camps daarvoor georganiseerd. Met behulp van de fantastische bijdrage van euro 7.500,00 van uw Stichting wordt het nu mogelijk gemaakt deze oogpatienten in een speciaal ingerichte afdeling op te vangen en te behandelen. Mede namens alle medewerkers en (toekomstige)patienten aldaar en natuurlijk onze organisatie heel, heel hartelijk dank daarvoor. Uw steun gaat verdere realisering absoluut bespoedigen.