Categorieën
Geen categorie

Kinderweeshuis te Puttaparthi India

Al eerder hebben wij getracht een verslag te schrijven over de gulle schenking van 5000 euro voor een nieuwe aanbouwkeuken in ons kinderweeshuis Happy Home trust. Waarom niet eerder? Er was blijkbaar een probleem met de website van stichting Thuisfront Braem. Inmiddels is de eenvoudige maar zeer economische keuken geplaatst en helpen de oudere kinderen zelfstandig  mee met de voorbereidingen van hun maaltijden. Ook verbouwen ze samen op eigen grond een deel van hun groente, bloemen, fruit etc.. Inmiddels hebben zij een eigen naaischool en een gebedsruimte plus creativiteitsruimte gecreëerd. Dit alles dankzij Uw medewerking en die van alle lieve donateurs die Uw Stichting een warm Hart toedragen.
Met heel veel dank.
namens de Stichting Connectinghearts.nl
www.connectinghearts.nl 

Categorieën
Geen categorie

Beroepsonderwijs in Papoea

Geen betere dag voor het uiten van dankbaarheid dan vandaag, eerste Kerstdag 2020. Toen het Kerstkindje al zo groot was geworden dat het als teenager Vader Jozef kon helpen in de timmerwinkel, heeft de jeugdige Jezus ervaren hoe ambachtelijk werk niet alleen een redelijke bron van inkomsten kan zijn, maar ook voorziet in wat de maatschappij nodig heeft. In Nederland vond men in de 60-er jaren dat een overal vies was en een boord statig, maar nu zitten we te schreeuwen om mensen die met hun handen iets kunnen maken. Iets dergelijks is nu ook in Papoea aan de hand: HAVO- en VWO-afgestudeerden zitten zonder werk thuis, maar wie een technische opleiding heeft gehad, komt meteen aan het werk.
Onze Stichting “Papoea Dochter van Compassie” (gevestigd te Sentani, Jayapura, Papoea, Indonesia) heeft daarom besloten, een middelbare beroepsopleiding te starten, waarvan de bouw in oktober is begonnen. Wij zijn de Stichting Thuisfront Braem zeer erkentelijk dat zij ons helpt bij het realiseren van onze MBO-school. In het verleden heeft het Thuisfront ons al meerdere keren de helpende hand geboden. Daarom gaat de dank van de betreffende Papoeajeugd heel bijzonder uit naar u allen die door uw bijdragen het mogelijk maakt dat kinderen overal ter wereld het nu beter krijgen dan ze het in hun vroegste jeugd hebben gehad, en hun toekomst met een gerust hart tegemoet kunnen zien. – Ik wens u gezegende feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar.

Categorieën
Geen categorie

Solar project Vysarpadi-Beatitudes

Dankzij de bijdrage van uw stichting kan nog in dit uitdagende jaar 2020 de financiering worden verstrekt voor een 30Kw Solar Power Plant in het opvanghuis voor jongens, meisjes en ouderen. Hierdoor wordt niet alleen de energiebehoefte vergroend, maar worden ook de doorlopende jaarlijkse kosten verlaagd met ruim 22% van het investeringsbedrag gedurende 25 jaar. Hierdoor ontstaat structureel financiële ruimte voor meer zorgverlening.
Hartelijk dank voor het nog mogelijk maken van dit project in dit jaar, mede namens de allerarmsten in India!

Categorieën
Geen categorie

Kinderweeshuis Happy Home Trust India

Nieuwbouw Kinderweeshuis HAPPY HOME TRUST te Puttaparthi INDIA A.P.
Stichting Connectinghearts.Brummen.NL
Namens ons Bestuur willen wij alle donateurs en de Stichting Bream heel hartelijk bedanken voor de gulle gift voor ons kinderweeshuis Happy Home Trust te India .Op 15 mei 2020 zijn de kinderen verhuisd naar hun nieuwe verblijf, dit in een tijd van Corona. In hun vorige huur woning, werden ze verjaagd door een project ontwikkelaar. Nu eindelijk hebben de kinderen een eigen verblijf voor de toekomst, dit mede mogelijk gemaakt, door de Stichting Bream. De afwerking van dit prachtige kindertehuis vindt nu stap voor stap plaats..mede door deze financiering.
zie:www,happyhometrust.in
en www.connectinghearts.nl

Categorieën
Geen categorie

Uitbreiding schoolgebouw en aanbod onderwijs in Oeganda

Onlangs ontvingen wij het bericht dat Stichting Thuisfront Braem ons project in Oeganda ‘Uitbreiding schoolgebouw en uitbreiding onderwijsaanbod’ steunt met een prachtige gift.
Mede dankzij jullie gift kunnen we hopelijk snel een start maken met de uitbreiding (twee gebouwen) van het Vocational Training Center in St. Dennis.
Een vakschool waar naast de theorie ook praktijkonderwijs wordt aangeboden. Deze combinatie is zeldzaam in Oeganda. De leerlingen (15 – 28 jaar) lopen nu al stage bij diverse regionale bedrijven w.o. het stekkenbedrijf Wagagai vlakbij de school.
Omdat er veel aanbod is van leerlingen (Oeganda heeft een hele jonge populatie) is een verbreding van het onderwijsaanbod wenselijk. Dit kan met deze uitbreiding worden gerealiseerd. Met een diploma op zak kunnen de jeugdigen zich ont-trekken aan de armoede.
Father Francis, wereldheer en verbonden aan het aartsbisdom van Kampala, is de stuwende kracht achter dit onderwijs project.
We houden jullie op de hoogte en bedanken donateurs en bestuur zeer hartelijk voor de financiële steun.
www.dutchfairinnovation.com

Categorieën
Geen categorie

Een nieuwe school voor EZOPA

Wij zijn lekker bezig!
Dankzij stichting Braem is het ons geluk om een goede start te maken met onze nieuwe school op de Dominicaanse Republiek, het waterresevoir, en de riolering zijn geplaatst en de fundering is gestort. Wij hopen in een nabije toekomst de school af te bouwen. Stichting Braem heel erg bedankt voor jullie hulp.

Categorieën
Geen categorie

Uitbreiding school TK Meraih Bintang

Beste bestuursleden, donateurs en vrijwilligers van Thuisfront Braem,
Onlangs ontvingen wij het mooie, positieve bericht dat stichting Thuisfront Braem ons project “uitbreiding TK Meraih Bintang” in Pangandaran, West-Java, Indonesië gaat ondersteunen.
Heel erg bedankt hiervoor! Mede dankzij jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat er in eerste instantie 3 maar uiteindelijk 6 klaslokalen bijgebouwd worden zodat de 172 leerlingen in kleinere klassen en weer op 1 plek gehuisvest kunnen worden (school in huidige staat is berekend op 40, maximaal 50, leerlingen). De overige leerlingen zijn momenteel gehuisvest op 4 andere plekken binnen de kampong. Tevens zal een deel van de bijdrage gebruikt worden voor uitbreiding van de sanitaire voorzieningen in een apart toiletgebouw.
Zodra we met de bouw gaan starten, houden we jullie op de hoogte via een digitaal nieuwsbulletin. Bezoek voor meer informatie over dit, en al onze andere, projecten onze website
Hartelijke groet,
Stichting Meraih Bintang,
Vincent, Darto, Juniah, Loek en Anita

Categorieën
Geen categorie

Paravarthana school voor doven en mentaal geestelijk gehandicap

Stichting Connecting Hearts en de kinderen van de Paravarthana school voor Doven Mentaal Geestelijk gehandicapte weeskinderen in Gunthur A.P. India wil het Bestuur en alle donateurs heel hartelijk bedanken voor de bijdrage aan onze school, In dec 2018 net voor de Kerst hebben wij persoonlijk als bestuur een bezoek gebracht aan de school, en gezien wat al zo nodig is ter ondersteuning. een film over ons bezoek hebben we opgestuurd.
Nogmaals heel veel dank.
namens Elisabeth Colenbrander- voorzitter-coordinator.

Categorieën
Geen categorie

Surfacing Basketball and Volley Ball Courts

Sincere thanks for your donation! For many years the late Fr James Nielen and in more recent years Bro Huub Welters have been presenting my applications to you requesting support for various projects in St Gabriel’s College. For the past 14 years we have been providing technical education to the young people of Bafmeng—a village marginalized by its remote location with no motorable roads nor water supply. Your support for the science laboratory and computer room last year has been a great help to our students.We are now embarking on the sports project as we believe that sport is an integral component of education. Our students who all come from poorer backgrounds will really appreciate your kindness as they enjoy the new facilities. Our deep gratitude to you and to your benefactors for the great sacrifices you make in helping our students to find fulfilment in life through education.
Yours sincerely, Fr Brian Byrne (Principal)

Categorieën
Geen categorie

Bouw Hulpcentrum voor kinderen en ouders Indaiatuba Brazilië

Beste coördinatoren en leden van Stichting Thuisfront Braem,
Met heel veel enthousiasme, blijdschap en dankbaarheid hebben alle betrokkenen bij het project van de Bouw van het Hulpcentrum, voor opvang van kinderen en steun aan ouders, uw zeer genereuze gift en geste van solidariteit ontvangen. Uw bijdrage betekent, meer dan het noodzakelijke geld, een steun in de rug voor hun mooie maar moeilijke en moedige missie in een zeer hectische, onrechtvaardige en gewelddadige Braziliaanse samenleving.
Nogmaals dank namens allen hier in Brazilië die u groeten en bidden dat ‘Gods zegen met u zal zijn!’ ‘Deus lhes abençoe!’
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen !
Hartelijke groeten en alle goeds!
namens alle betrokkenen van de parochie Santa Rita, Indaiatuba, SP, Brazilië
en met name de pastoor Xico, coördinator Edilene, leden en vrijwilligers van het Hulpcentrum!
Frans Pelger