Werkwijze


De werkwijze van onze Stichting

 • Stichting Thuisfront Braem ondersteunt ontwikkelingsprojecten waar ook ter wereld.
 • Iedereen kan zich aanmelden als vriend van Stichting Thuisfront Braem.
 • Wij zamelen gelden in bij onze thuisfrontvrienden. De gelden gaan rechtstreeks, zonder overheadkosten naar de projecten.
 • Wij hebben contacten over de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen.
 • Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.
 • Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.
 • Stichting Thuisfront Braem heeft het ANBI keurmerk en werkt conform een privacyverklaring.
Ondersteuning

U kunt de Stichting Thuisfront Braem ondersteunen door:

 • Uw financiële bijdrage in de vorm van giften en schenkingen.*
 • Praktische suggesties.

Uw donatie en de belasting

Vanaf 2014 kunt U periodieke giften doen aan de Stichting Thuisfront Braem met een onderhandse akte van schenking. Daardoor komt U dan voor de Belastingdienst in aanmerking voor giftenaftrek, dus geen drempel meer van 10% van uw inkomen. Een dure notariële akte is niet meer nodig.
Aan deze “vereenvoudiging” stelt de wetgever wel een aantal eisen; o.a. de volgende:

 • Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI instelling. Daaraan voldoet de Stichting Thuisfront Braem.
 • Voor de wet is een periodieke gift een gift die periodiek wordt gegeven, steeds dezelfde hoogte heeft en eindigt bij overlijden van de schenker.
 • Om in aanmerking te komen voor giftenaftrek moet de gift minimaal 5 opeenvolgende jaren worden gedaan en schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De ontvanger, dus in dit geval de Stichting Thuisfront Braem, moet een administratie bijhouden van de onderhandse schenkingsovereenkomsten.

Hoe kunt U dit regelen? Eenvoudig, wij helpen U daarbij graag.
Het gaat als volgt:

 • U geeft aan dat U een periodieke gift, minimaal voor 5 jaar, wilt doen aan de Stichting Thuisfront Braem. Dit kan via een telefoontje, een brief of via mail.
 • Wij stellen daarna een concept overeenkomst op en sturen U die in 2-voud toe, inclusief een retour enveloppe. Met deze link kunt u ook zelf onze standaard schenkingsakte downloaden.
   
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt de 2 overeenkomsten terug.
 • Daarna ondertekenen wij ook beide exemplaren en sturen U één exemplaar terug. Het andere exemplaar zullen wij bewaren. Tevens zullen wij dan onze wettelijk verplichte administratie bijwerken.

*De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.


ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 
Stichting Thuisfront Braem is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam
Stichting Thuisfront Braem

RSIN/fiscaalnummer
810458457

Kamer van Koophandelnummer
41929043

Contactgegevens
Secretariaat:
Smaragdstraat 4
7548 CA BOEKELO
telefoon: 026 – 44 33 256
Email: info@thuisfrontbraem.nl
Website: www.thuisfrontbraem.nl

Statutair bestuur van de stichting
Maarten van Lange                 voorzitter
Frans Waanders                     secretaris / website
Louis Scholten                        penningmeester
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig                        projecten

De doelstelling
Het steunen van projecten en helpen oplossen van noden van mensen waar ter wereld ook.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Thuisfront Braem zamelt gelden in bij onze thuisfrontvrienden voor kleinschalige projecten in arme gebieden waar ter wereld ook. Alle ontvangen donaties worden schriftelijk bevestigd.

Aan de hand van door Stichting Thuisfront Braem opgestelde criteria worden de door donateurs geschonken gelden aan deze projecten verstrekt.
Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.

Wij hebben contacten over de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen. Het geld gaat rechtstreeks, zonder aftrek van overheadkosten naar de projecten. Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.

Alle in een jaar ontvangen gelden worden aan de projecten uitgegeven. Het vermogen waarover Stichting Thuisfront Braem beschikt wordt enerzijds jaarlijks voor een deel gebruikt voor het ondersteunen van projecten en anderzijds zijn deze gelden zoveel mogelijk in risicomijdende spaarproducten ondergebracht.

Het beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning en/of een onkostenvergoeding voor zijn of haar verrichte werkzaamheden.

Projecten

Belangrijk voor het aanvragen van een project vinden wij dat het kleinschalig en concreet is en dat het resultaat ten goede komt aan kansarme groepen mensen. Voorts behelst het project een investering en geen exploitatie en heeft het haalbare en duurzame doelen. Uw aanvraag geeft een voldoende gespecificeerde beschrijving van het project en de begroting is zorgvuldig onderbouwd. Het project heeft meetbare resultaten tot doel. U garandeert een inzichtelijke, tijdige en complete rapportage.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten afgelopen jaren

In 2023 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd
GhanaStichting Blocks gaat een tweede schoolbus aanschaffen voor de school in Kua-Krom.€ 5.000
KeniaDe bouw van een religieus centrum is in de brief reeds genoemd. Stichting Furaha bouwt een centrum waar verschillende religies kunnen vieren en samenkomen.€ 7.000
IndonesiëStichting VLOK gaat 23 toiletten bouwen op Lombok in Indonesië, inclusief zinkputten, afvoer, betegeling, verlichting en wasbakken.€ 5.000
Dominicaanse RepubliekDe afwerking van de klaslokalen en de aanschaf van schoolbenodigdheden voor twee extra groepen worden verzorgt door Stichting Ezopa.€ 2.000
IndonesiëStichting Meraih Bintang schaft voor in totaal 169 kinderen in kampong Bulak Laut, Pangandaran, schoolbenodigdheden en uniformen aan.€ 6.000
Sri LankaVanwege de stijgende kosten voor elektriciteit investeert Stichting Dr. Reijntjes Dovenschool in verlichting op zonne-energie rondom het schoolgebouw.€ 2.000,-
IndiaStichting Thomas Bouwprojecten bouwt aan een toiletlokaal voor de Higher Secondary School in Ramapuram.€ 5.000
PeruHet dak van de kapel (tevens in gebruik voor kinder-programma’s en vorming) wordt vernieuwd op verzoek van pater Jan Brinkhof.€ 8.000
IndiaVoor de aanleg van de toegangsweg naar het Kinderweeshuis in Puttaparthi en de aanleg van de moestuin draagt Stichting Connecting Hearts zorg.€ 5.000
totaal€ 45.000

In 2022 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd
KeniaDe Stichting Furaha bouwt haar laatste kleuterklaslokaal in Ngorombe.
€ 5.350
GhanaDe verbetering en afbouw van twee daycare centra voor kinderen in Donkro Nkwanta wordt door Stichting Hand in Hand samen met Ghanese stichting PCC gerealiseerd.
€ 5.000
IndiaStichting Thomas Bouwprojecten zorgt in haar dertigste jaar voor het jubileumproject met een nieuw toiletgebouw en 3 klaslokalen voor de Adaikala Matha Matriculation School in Tamil Nadu van de Franciscaner zusters.
€ 5.000
GhanaDrie klaslokalen worden gebouwd onder de hoede van Stichting Blocks als uitbreiding van de Open House Preparatory School in Kwao Krom.€ 5.000
IndiaEen ommuring van een hostel en compound voor met HIV/AIDS gediagnostiseerde kinderen in Dindigul, beheerd door de paters Franciscanen.€ 5.000
IndiaStichting Pater Schlooz brengt zonnepanelen aan op de daken van de school in Tamil Nadu.
€ 5.000
totaal€ 30.350

In 2021 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd
Dominicaanse Republiek
Stichting Ezopa bouwt verder aan haar lagere school.
€ 3.000
GhanaVoor de lokale bevolking in het gebied Konongo Kua Krom schaft Stichting Blocks Haarlem lesmaterialen aan en schooluniformen.
€ 4.000
PeruPater Jan Brinkhof steunt de kwetsbare gemeenschap in vijf wijken van Lima met de aanschaf van 30 watertanks, installatiematerialen, cement en bakstenen.
€ 10.000
UgandaDe uitbreiding van een praktijkonderwijsgebouw wordt verder voortgezet door de stichting Dutch Fair Innovation.€ 5.000
IndiaEr wordt geïnvesteerd in een keuken voor het Happy Home Trust te Puttaparthi door De Stichting Connecting Hearts.
€ 5.000
IndonesiëKansarme kinderen in Pangandaran worden door Stichting Meraih Bintang voorzien van uniformen en lesmaterialen voor de lagere school.€ 5.000
IndiaStichting Pater Schlooz verduurzaamt extra ruimten voor straatkinderen in Jahawdi Hills met de de installatie van zonnepanelen.
€ 5.000
totaal€ 37.000

In 2020 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd
Dominicaanse RepubliekStichting Ezopa bouwt verder aan haar lagere school.€ 5.000
NepalVoor de aanschaf van lesmateriaal, schoolgeld en uniformen steunen wij Sunrise Dutch Education Fund.€ 5.000
PeruPater Jan Brinkhof steunt de gemeenschap in Lima met bouwmaterialen en zorgt voor inrichting en onderhoud van eetplaatsen.€ 5.000
UgandaDe uitbreiding van een praktijkonderwijsgebouw en de verbetering van het onderwijsaanbod wordt geleid door Stichting Dutch Innovation.€ 5.000
KeniaVoor laag opgeleide moeders begeleid Stichting Furaha de opzet van praktijkonderwijs.€ 5.000
IndiaDe Stichting Connecting Hearts verzorgt bedden, matrassen, waterfilters, hekwerk, speeltoestellen, keukeninrichting school voor kinderweeshuis Happy Home Trust te Puttaparthi.€ 5.000
IndonesieDe stichting Papoea Dochter van Compassie van pater Nico Dister bouwt verder aan zijn Middelbare School Beroepsonderwijs SANYONA (Santo Yosef Nazaret) in Sentani, Papoea.€ 3.000
IndiaStichting Pater Schlooz investeert in de aanleg van zonnepanelen voor 5 opvangcentra voor straatkinderen in In Jahawdi Hills, India. Extra steun voor het afronden van het project.€ 3.000
KeniaStichting Furaha zorgt met spoed voor kleuterklaslokalen in Baraka.€ 5.500
totaal € 41.500

Financiën.